28 thoughts on “ĐẠI CHIẾN GUNDAM BUILD-Tập 25: LỜI HỨA (Tập cuối) (VIET dub)

  1. Tôi Mong Gundam Build Sẽ ra Phần tiếp theo và họ sẽ gặp lại nhau và cùng đấu cho đến cuối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *