22 thoughts on “Đại Lễ Vu Lan Bát Hội 2019 – Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

  1. Xin góp ý thẳng với Chị đọc tác bạch mặc áo không trang nghiêm gì cả ! Có vẻ rành thuộc nghi lễ Nam Tông , nhưng mặc áo tay ngắn mà đọc kiểu vậy ,mà dám nhận lời đọc cũng hay ! Tôi không dám !

  2. 🙏🙏🙏💐💐💐Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phât
    Nam mô a di đà phật
    Nam mô Đại lể Vu lan Bát Hội bồ tát ma ha tát ❤

  3. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat 🙏🌻🙏🌻🙏🌻. Co kinh danh le Quy HT Quy DD Quy Tang Va Quy Su Ni 🙏🌷🙏🌷🙏🌷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *