Dân xem truyền hình bình thường dù tắt sóng analog | VTCVTC | Dù từ 0h ngay 30.12.2016, 8 địa phương trong giai đoạn 2 của lộ trình số hóa hóa truyền hình đã chính thức tắt sóng analog nhưng người dân vẫn không bị gián đoạn xem truyền hình.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

1 thought on “Dân xem truyền hình bình thường dù tắt sóng analog | VTC

Leave a Comment