26 thoughts on “ĐÀO GIUN ĂN SỐNG TRỰC TIẾP VÀ CÁI KẾT.. [ EA TRUL DAK LAK QUE TOI ]

  1. Nếu sốt rét rừng và bạn không gần nhà thuốc tây hoặc bệnh viện và bạn bị sốt nặng thì bạn đào bắt 5-7 con giun(ở mình gọi là trùn đất) nuốt vào và nhai với ớt rừng (ớt mọi loại nhỏ) nếu có thêm lá nhíp thì đúng bài thuốc của người Campuchia luôn.
    Cách đây 13 năm lúc đi rừng lm lâm tặc mình bị sốt rét rừng nặng và nghĩ sẽ chết, mấy ông lâm tặc Campuchia bày cho mình và đã khỏi sau 2 ngày, chỉ còn mệt mỏi tí thôi, khỏe hẳn sau 5 ngày.đây là bài thuốc quý khi đi rừng đấy,chia sẻ cho ae nào bị thuộc trường hợp này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *