Dạo quanh một vòng khu phố người Hoa ở Chợ Lớn Quận 5Dạo quanh một vòng khu phố người Hoa ở Chợ Lớn Quận 5. Thăm trường TH Trần Bội Cơ, hội quán Nhị Phủ, Chùa Bà Thiên Hậu…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment