37 thoughts on “ĐẬU LÉM PHIÊU LƯU KÝ – TOÁN LỚP 5 ( Toán tiểu học )

  1. Mời các bạn và các em vào xem đầy đủ các video hướng dẫn ViOlympic, Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 + 4 + 5 một cách hệ thống, theo đường link sau (hoặc nhấp vào THẦY TOẠN – TOÁN TIỂU HỌC, rồi nhấp vào DANH SÁCH PHÁT).
    https://www.youtube.com/channel/UCTE91r8ukWyzYO-LEVnj3tA/playlists?sort=dd&view=1&shelf_id=0&view_as=subscriber

Leave a Comment