Đêm Khó Ngủ Mở Kinh Này May Mắn”CẦU TÀI LỘC ĐẾN ĐẦY NHÀ” Sức Khỏe Dồi Dào Vật Dụng Xung Túc 🙏Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

38 thoughts on “Đêm Khó Ngủ Mở Kinh Này May Mắn”CẦU TÀI LỘC ĐẾN ĐẦY NHÀ” Sức Khỏe Dồi Dào Vật Dụng Xung Túc 🙏

 1. Nam mô a di đà phật con cầu xin phật phù hộ gia đình con tai qua nạn khỏi nam mô a di đà phật

 2. Nam mô a di đà phật con cầu nguyện bồ tát phụ hộ cho con tháng 7 cô hồn này gặp nhiều may mắn tốt lành làm ăn phát tài phát lộc mọi van sự như ý dem phước lành dên chúng con

 3. Nam mo a di da phat nam mo quan the am bo tat con xin cac ngai phu ho do tri cho gia dinh con duoc binh an cho cac con cua con di xe gap nhieu may man cho con trung so de con kiem tien tra no a di da pha

 4. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật con câu cho con lắm ăn suong sẽ phật bồ tát phù hộ cho con con câu gặp nhiều mai mắn

 5. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại từ đại bi Quan Thê ́ Âm Bồ Tát. Nam mô mười phương Chư Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng

 6. Năm mo a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏 a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏 năm mo a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏 mô phật 🙏🙏🙏🙏

 7. 🌷🌷🌷🙏🙏🙏
  Nam mô a di đà phật,
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật,
  Nam mô Đại Bi quán thế âm bồ tát,
  Nam mô mười phương chư Phật Bồ tát,
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

 8. Nam mo a di đa phaf ..
  Nam mo a di đa phaf ..
  Nam mo a di đa phaf ..
  Nam mo đai tu đai bi quan fhe am bo taf cuu kho cuu nan ……..

 9. Nam mô dược sĩ lui li nam mô a Di Đà Phật. Nam mô mẹ hiền quan thế âm sin cho con được bình an sin cho con hết bệnh sin cho chúng con và chúng sinh được bình an. Moi nghiệp chướng tiêu trừ

 10. Nam mo a di da phat. Nam mo a di da phat. Nam mo a di da phat. Nam mo a di da phat. Nam mo a di da phat. Nam mo a di da phat.

 11. Con nam mô a Di Đà Phật con nam mô a Di Đà Phật con nam mô a Di Đà Phật con xin phật phụ hộ độ trì cho mẹ con con được mạnh khỏe may mắn bình an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *