3 thoughts on “Đèn sạc bóng LED cao cấp COMET CM8527

  1. cho mình hỏi là cắm sạc thì làm sao biết là đã sạc đầy, mình cắm cả ngày chỗ đèn sạc vẫn là màu đỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *