Đến với đồng văn Hà Giang bạn không thể bỏ qua chỗ nàyKhu di tích nhà Vương là một ông vua mèo từng chấn thủ địa bàn ở đồng văn ông được nổi tiếng là vua mèo.
The house of the King is a cat king who was once a regional defender in Dong Van. He is famous as the cat king of the house he built.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

One thought on “Đến với đồng văn Hà Giang bạn không thể bỏ qua chỗ này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *