Di chỉ khảo cổ hàng nghìn năm bị lãng quên ở Phú Thọ – Dân Việt TVDự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo
cổ xóm Rền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt từ năm 2012.
Tuy nhiên, sau gần 7 năm phê duyệt đến nay dự án vẫn chưa nhúc nhích trên bất
kỳ hạng mục nào.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *