Đi khảo sát bảo tàng ô nhục Cát linh Hà đông để đề xuất anh Chung chủ tịchNguyễn Thị Tâm was live.
9 hrs · 28/08/19
Đi khảo sát bảo tàng ô nhục Cát linh – Hà đông để đề xuất anh Chung chủ tịch Hà nội cho thợ cấy thuê tròng hoa cảnh
******************************************************
Muốn xem những clips mới về đấu tranh cho một VN tự do của Channel Phung Nguyen, bạn nhấn nút Subscribe giùm.
Bạn có thể tìm những clips của Phung Nguyen Channel ở link sau:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *