Di tích Chiến thắng Ấp Bắc Cai Lậy Tiền giang| Trường THPT NGÔ QUYỀN THAM QUANDi tích Chiến thắng Ấp Bắc được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp Quốc gia năm 1993. Khu di tích tọa lạc tại xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Clip do youtube LE HA VLOGS sản xuất và phát hành

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *