18 thoughts on “Di Tích Ịich Sử Cấp Quốc Gia Bị Bỏ Rơi.

  1. Trạng Quỳnh có rất nhiều giai thoại hay, đi vào điển tích. Lúc nhỏ mình rất thích nghe kể chuyện Trạng Quỳnh đó

  2. Chia sẻ di tích lịch sử cấp quốc gia bị bỏ rơi cho mọi người xem ,cảm ơn bạn và rất mong mọi người sẽ biết nhiều đến di tích lịch sử này

  3. khu di tích lịch sử cấp quốc gia thì cần được bảo quản tốt hơn nữa, cảm ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người cùng biết khu di tích ạ. rất vui khi được kết nối cùng bạn nhé

  4. Khu di tích cần được tư bổ và bảo tồn.cám ơn bạn chia sẻ cho mình biết khu đi tích Nguyễn Quỳnh

  5. Nhân dân ở đó chăm sóc thôi bạn ơi . Người ta chú ý nơi đẹp để kinh doanh có thu nhập thôi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *