Di tích miếu ông hổ tại núi cậuVua Gia Long giao cho Lê Sĩ Triệt ( Cậu Bảy) Nhiệm vụ nhang khói cho Thiên Hương ( Núi Bà ) Di tích để biết ơn khi ( Cậu Bảy ) đến núi yên ngựa để ẩn tránh khi quân tây sơn tràn lên núi, tại núi yên ngựa ( Cậu Bảy ) có thể đi sang (Núi Bà) bằng đường hồ Dầu Tiếng, (Cậu Bảy) có thể lên đỉnh nhìn sang (Núi Bà) sống ẩn danh tại nơi có nguồn nước từ dưới đất dâng lên mà không tràn
Mature – Tôi Trưởng Thành cảm ơn mọi người đã xem video
Hãy đăng ký để xem video tiếp nhé

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

5 thoughts on “Di tích miếu ông hổ tại núi cậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *