DI TÍCH VĂN HÓA LỊCH SỬ ÓC EO THÁP CÔ BÌNH THANHDi sản văn hóa được xây dựng vào thế kỷ 8-9 thuộc nền văn hóa óc eo, được trùng tu lại năm 1999, và được ghi nhận di sản văn hóa lịch sử năm 1993. Tháp cổ có 3 ngon, quay về phía đông đón mặt trời. Nằm ở ấp Bình Phú xã Bình Thạnh, Trang bàng, Tây Ninh. Là một di sản văn hóa lịch sử hiển hoi còn sót lại của nền văn hóa óc eo. Nằm ở một vùng đất cao. Linh thiêng và huyền bí.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

5 thoughts on “DI TÍCH VĂN HÓA LỊCH SỬ ÓC EO THÁP CÔ BÌNH THANH

  1. DI TÍCH VĂN HÓA LỊCH SỬ ÓC EO THÁP CÔ BÌNH THANH
    ,tháp đẹp alwms ,kiến trúc đọc và lạ quá bạn à

Leave a Comment