Di Tích Xẻo Quít – Di Tích Kháng ChiếnXẻo Quýt thuộc địa phận Mỹ Hiệp và Mỹ Long của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nằm cách thành phố Cao Lãnh hơn 30 km, với diện tích 50 ha, trong đó 20ha rừng tràm, nơi đây là căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960 đến 1975.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment