ĐI TÌM Ý NGHĨA NỀN VĂN HÓA ÓC EO – DI TÍCH GÒ THÀNHDi tích Gò Thành thuộc nền văn hóa Óc Eo, tọa lạc tại ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cách TP Mỹ Tho khoảng 10km về hướng Đông – Đông Bắc. Tên gọi Gò Thành xuất hiện khi những người Việt đầu tiên đến khai phá vùng đất này thấy trên gò có nhiều gạch, cho đó là vết tích của một thành xưa nên đặt tên là Gò Thành, với mục đích đánh dấu một vị trí trong khu vực quần cư.
Vào năm 1941, L. Malleret một nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ra nơi này, đến năm 1979 một số cán bộ Bảo tàng Tiền Giang đã đến đây khảo sát. Đến tháng 7/1987 một cuộc điều tra khảo cổ học mới chính thức được tiến hành và đã đi đến kết luận: di tích khảo cổ Gò Thành thuộc nền văn hoá Óc Eo. Óc Eo. Theo tiếng Khơme có nghĩa là “vùng sáng”, “điểm sáng” là tên gọi từ xa xưa của vùng Ba Thê – núi Sập (nay là xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Năm 1941, sau khi L. Malleret phát hiện ra nơi này, ông đã thu thập một số hiện vật và cho công bố ở Pháp. Nền văn hóa nầy được lấy tên theo địa danh nơi phát hiện, nên được gọi là “Văn hóa Óc Eo”. Trong 2 năm 1988 – 1989, Bảo tàng Tiền Giang đã kết hợp với Trung tâm Khảo cổ học (thuộc Viện KHXH và Nhân văn quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh) đã tiến hành 2 mùa khai quật, khảo sát tại di tích này. Các nhà khảo cổ đã phân tích một số mẫu vật nơi đây bằng phương pháp C14 (Cacbon – 14), kết luận khu di tích khảo cổ Gò Thành có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ VIII sau Công nguyên. Đây là một khu di tích đặc biệt vì nơi đây còn lưu giữ khá nguyên vẹn và phong phú với 3 loại di chỉ khác nhau: là di chỉ cư trú, di chỉ kiến trúc và di chỉ mộ táng. Nhất là di chỉ kiến trúc với nhiều đền tháp ở cạnh nhau có quy mô khác nhau, rất hoành tráng, tuy chỉ còn phần nền.Qua thư tịch cổ cho thấy văn hoá Óc Eo chính là văn hoá của vuơng quốc Phù Nam. Thời đó, Phù Nam là vương quốc vào loại hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á, có những thương cảng lớn, giao lưu hàng hoá với nhiều nước trên thế giới. Xã hội Phù Nam gồm chủ yếu là các giai tầng: nông dân, thương nhân, thị tộc và tăng lữ. Đặc biệt, nơi đây có nhiều hiện vật rất đa dạng, biểu thị cho nền văn minh của một quốc gia cổ, không chỉ có ở phía Đông và Tây Nam bộ của Việt Nam mà trải dài đến cả miền đông Campuchia và một phần duyên hải Thái Lan.
Go Thanh relic belongs to Oc Eo culture, located at Tan Thanh Hamlet, Tan Thuan Binh Commune, Cho Gao District, Tien Giang Province, about 10km from My Tho City to the East – Northeast. The name Go Thanh appeared when the first Vietnamese people who came to explore this land found that on the mound, there were many bricks, considering it a trace of an old city so it was named Go Thanh, with the purpose of marking a position in Go Thanh. settlement area.
In 1941, L. Malleret, a French archaeologist, discovered this place. In 1979, some officials of Tien Giang Museum came to survey. In July 1987, a new archeological survey was officially conducted and came to the conclusion: the Go Thanh archaeological relic belongs to Oc Eo culture. Oc Eo.
According to Khmer language, “bright area” and “bright spot” are the ancient names of Ba The – Mount Sap (now Vong The commune, Thoai Son district, An Giang province). In 1941, after L. Malleret discovered the place, he collected a number of artifacts and published them in France. This culture is named after the place of discovery, so it is called “Oc Eo Culture”. In the two years 1988 – 1989, Tien Giang Museum in collaboration with the Center for Archeology (National Institute of Social Sciences and Humanities in Ho Chi Minh City) conducted two excavation and surveying seasons at this monument. . Archaeologists analyzed a number of specimens here by the method C14 (Carbon – 14), concluding the Go Thanh archaeological site dating from the fourth to the eighth century AD. This is a special relic area because it is still quite intact and rich with 3 different types of relics: residence, architecture and burial relics. Especially, the architectural monument with many temples next to each other has a different scale, very majestic, but only the background. Ancient documents show that Oc Eo culture is the culture of the Kingdom of Funan. At that time, Funan was the most powerful kingdom in Southeast Asia, with large trading ports and goods exchange with many countries in the world. Funan society consists mainly of classes: farmers, merchants, clans and clergy.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

7 thoughts on “ĐI TÌM Ý NGHĨA NỀN VĂN HÓA ÓC EO – DI TÍCH GÒ THÀNH

  1. Ý nghĩa nền văn hóa hóa óc eo gò thành huyện gò công rất hay đó bạn, óc eo có nghĩa là khai sáng phải k bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *