Đi từ Biển Chí Linh, Long Cung về Ngã Ba Chí Linh Vũng Tàu/ 2.6.2019Đi từ Biển Chí Linh, Long Cung về Ngã Ba Chí Linh Vũng Tàu/ 2.6.2019
————————————————————-
Cẩm nang du lịch qua videos.
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019
5 Resort ở Vũng Tàu có hồ bơi tuyệt đẹp

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

One thought on “Đi từ Biển Chí Linh, Long Cung về Ngã Ba Chí Linh Vũng Tàu/ 2.6.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *