10 thoughts on “Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại cùng với sự xuất hiện của Đặng Luân trong 'Running Man 7' Trung Quốc

  1. mùa 7 mà có nhiệt ba thì tôi mới xem, nếu không
    có chị nhiệt ba thì tôi khỏi xem luôn . nếu ai mà chửi chị nhiệt ba thì cẩn thận cái mồm đó vì tôi luôn ủng hộ chị nhiệt ba . Chị Nhiệt Ba các bạn fan của chị luôn luôn ủng hộ chị

Leave a Comment