One thought on “Điểm đến ở Phú Yên

  1. Tuy Hoà có bờ biển đẹp và nay rất phát triển, 12/2019 sân bay Tuy Hòa khai thác bay ban đêm và khai trương đường bay quốc tế Tuy Hoà – Liên Bang Nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *