Điện Bàn- Xây dựng trái phép chờ giải tỏa đền bùVới hơn 120 dự án, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị rất mạnh mẽ trong thời…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://noviway.com/category/bat-dong-san/

Leave a Comment