Định dạng và các kiểu so sánh tính toán với NGÀY THÁNG NĂM trong ExcelVideo này hướng dẫn các bạn cách thay đổi định dạng ngày tháng trên Excel, cũng như giải thích cách đặt định dạng mặc định cho các thông tin ngày tháng và cách chuyển đổi ngày tháng theo sự thay đổi của địa điểm. #bhvtinhoc,#tinhocvanphong,#tinhoccanban

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment