13 thoughts on “Đính kèm tệp khi bị lỗi "Bị chặn vì lý do bảo mật"

  1. Tôi cập nhật ảnh bìa và nền lên youtube và tải ảnh lên trình gmail sao ảnh nó cứ quay quay mà đợi mấy tiếng cũng không được dù wifi ổn. Dung lượng chỉ vài trăm kb. Ai chỉ giúp với. Thanks.

  2. cho mình hỏi chút nhé ! tại sao khi gửi mail tệp có 18 trang nhưng khi gửi đi người nhận chỉ nhận được 02 trang vậy ạ

Leave a Comment