Đình Thần Tân An-BD. Bối cảnh nhiều phim cổ tích Việt NamĐình Thần Tân An thuộc phường Tân An-Tp.TDM-BD, ngôi đền được chứng nhận di tích cấp quốc gia.
Đình ngoài thờ thần hoàng bổn cảnh, đình còn là nơi thờ linh vị cố Khâm Sai Đại Thần, Bình Tây Đại Tướng Quân-Quận Công Nguyễn Văn Thành, một người văn võ song toàn dưới thời vua Gia Long.
YOUTUBE:
FANPAGE:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *