Disc 2 Lễ Dâng Y Kathina 2019 Full HD Chùa Qui NôngGia Đình Thí Chủ :
Thiện Nam : SƠN MINH TRÀNG – Tín Nữ : THẠCH THỊ BẢY
Ngày 12/13 Tháng 10 Năm 2019 AL

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment