DIY -Fishing Tools -Making Fish Racket Grip From Old Fishing Rod(3) – Chế Cán Vợt Cá Từ Cần Câu Cũ .Fishing experience
Fishing Tools – Making Fish Racket Grip From Old Fishing Rod
Chế tạo cán vợt cá Từ Cần câu cũ .
Bạn nên bắt cá đúng cách , Vợt rất bền , Cán khó gãy . Không bao giờ đưa cá lên trong tư thé vợt nằm song song với mặt nước , mặt đất . Tư thế đúng cán vợt dựng lên , nếu bận một tay , hãy kéo lê nhẹ nhàng trên mặt nước lên bờ .

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

9 thoughts on “DIY -Fishing Tools -Making Fish Racket Grip From Old Fishing Rod(3) – Chế Cán Vợt Cá Từ Cần Câu Cũ .

  1. Công phu quá theo mình thì cái phần vợt có thể tận dụng đuợc còn cái tay cán để cầm làm hai đoạn ống tuýp sắt một nhỏ một to sao kích cỡ sao cho phù hợp để mình cũng có thể rút ra vào đuợc như thế dài ngắn do mình tùy ý phần lối chấm hàn lại dùng bao giờ cho hư hỏng đc

  2. Hi, this channel has stolen many of your videos. Check and report it https://www.youtube.com/channel/UCJxqS8b7fdcZdEnSiYZPM8Q

  3. Смотрел этот бред 46 мин., а сачок гирьку так и не поднял в горизонтальном положении, наверно не хватает оптического прицела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *