Đổ Bê Tông Chánh Điện (Chùa Sóc Lớn ) Khmer 93– Đổ Bê Tông Chánh Điện (Chùa Sóc Lớn ) Khmer 93
– ngày 24/11/2019 chùa sóc lớn thuộc xã lộc khánh huyện lộc Ninh tỉnh Bình Phước
– các quý sư trong chùa với toàn thể phật tử cùng nhau đổ bê tông chánh điện chùa sóc lớn. Mặc dù rất khó đổ bê tông và đi lại những sư và phật tử vẫn cố gắng làm vì tấm lòng yêu chùa .
Sathus sathus sathus

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *