4 thoughts on “Đôi loa đáng giá từng đồng Kenwood K800 – Giá 4Tr9 cả ampli – Quá đẹp – Có optical

Leave a Comment