ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP THÀNH PHỐ 2019Xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Thành phố. Cơ sở kháng chiến chống Pháp -Nhà Cụ Nguyễn Thị Bầm. Ngày 25 tháng 10 năm 2019

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment