9 thoughts on “Đồng Nai bịt miệng người dân bằng cách cho xe ben cán chết – Tội ác Donacoop Long Hưng

  1. 3 cái chết thật là "trùng hợp"… đều liên quan đến những người phản đối dự án… đã đến lúc lộ cái bộ mặt sát nhân của đảng viên…

  2. Ai nói VN ko ác đâu nào ? Ở gần tàu cộng chớ đừng giống tàu cộng nhe , hay là ko giống tc thì ko phải là người VN ?

  3. Một vụ xe công ty cán chết thì có thể nói là tai nạn nhưng nếu xe của dự án cán chết 3 mạng thì cần phải xem lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *