14 thoughts on “Doremon: Bệnh Sợ Tròn Tam Giác Vuông & Nhà Xấu – Nhà Đẹp/ Nhạc Cải Cách Tiếng Việt

  1. Nếu thấy hãy đăng ký
    Like đó là niềm động lực giúp mình làm thêm video hay nha 😘😘😘😘😘😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *