39 thoughts on “Doremon phiên bản người thật gây sốt giới trẻ P1

  1. Mình có coi bình luận mấy cái không nhớ chứ mình chưa có coi mấy cái mà bạn nói xong rồi kêu người ta nói bình luận mình cũng có ghi cái gì không nhớ mà mình nhắn cái đó mình tên là duy bả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *