Đôrêmon vs Nôbita – WWE 2k16 #3 Huynh đệ tương tàn-Đô vật Mỹ (WWE) là một sô truyền hình về các tay đô vật thi đấu với nhau, nhằm giành được sự chiến thắng về phía mình (thật ra phần lớn họ “diễn” là chính). Sô truyền hình này khá là nổi tiếng và quen thuộc ở Việt Nam nói riêng và có lượng fan khổng lồ ở các nước khác nhau nói chung.
-Link tải: …

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

34 thoughts on “Đôrêmon vs Nôbita – WWE 2k16 #3 Huynh đệ tương tàn

  1. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😃😃😃😃😃😃😃😃😁😁😁😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *