ĐTC – Nhật Bản – Viếng Đài Các thánh Tử đạo Nagasaki – 24.11.2019ĐTC nhắc nhở: “Chúng ta đừng quên tình yêu hy sinh của các vị tử đạo! Xin cho tình yêu ấy không phải là một di tích vinh quang của những việc làm trong quá khứ, được gìn giữ và được tôn vinh trong một bảo tàng, nhưng là một ký ức và ngọn lửa sống động nguồn linh hứng cho mọi hoạt động tông đồ ở vùng đất này, có khả năng canh tân và tiếp tục đốt cháy lòng nhiệt thành truyền giáo.”

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *