20 thoughts on “Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh | thăm quan Bảo tàng Quảng Ninh | phần I

  1. Nhất nàng rồi, du lịch suốt à. Bộ xương cá voi nhìn thấy kỳ kỳ, người ta phục chế hơi quá nên nhìn hơi giả…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *