9 thoughts on “Du lịch Hòn Rơm Mũi Né

  1. mình cũng muốn thử 1 lần trò này lắm nè, mà có cảm giác hơi run hehe…😁😁😁🤩🤩😀😀☺☺😁😁

  2. Hay lắm bạn ơi thả dù thích thật ước một lần trong đờihihi qua bạn làm đủ 4 bước ạ mong bạn sớm gé chơi nhà mình ạ

Leave a Comment