23 thoughts on “Du Lịch Núi Cô Tô An Giang có gì vui ? Dòng Chữ Tri Tôn Khổng Lồ

  1. Mọi người ơi cho mình hỏi nếu lội bộ từ chân núi lên chữ tri tôn mất bao lâu và đường đi ntn ạ

  2. Ở đó bị Quỳ Hương đó cả nhà đi lên 1000 bật Quỳ chừng nào cây nhan nó tan thì thôi ở trên đó lạnh lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *