21 thoughts on “Duỗi tóc: Hướng dẫn cách duỗi tóc yếu

  1. Thay day ky qa, di hoc nhiu noi ! Jo nho clip nay hoc hoi them! Rat cam on thay va chuc thay co nhiu sk va cv nhiu thanh cong hon

  2. Thầy oi luc pha thuoc 50 duỗi 50 hấp de dc thuoc yeu r de 5p den 15p roi xã lai hay la boi PH 5.5 len roi may xả lai

Leave a Comment