Đường Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, Đà Nẵng ngày 21.04.2019Đường Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, Đà Nẵng ngày 21.04.2019

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment