48 thoughts on “DVQ – Thử Thách Một Mình Vào Rừng Sâu Quay Di Tích Cổ Xưa Bị Quên Lãng.

  1. Đây là hầm tránh bom, có cả lô cốt nữa chủ yếu dùng phòng thủ là chính. không biết đây là khu di tích gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *