Excel 2013 Bài 04 Cách lấy ký tự bằng left, right, mid và đếm số ký tự hàm lenHướng dẫn cách lấy ký tự trong chuỗi excel bằng hàm right, mid, left, cách sử dụng kết hợp hàm

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Excel 2013 Bài 04 Cách lấy ký tự bằng left, right, mid và đếm số ký tự hàm len

  1. nếu muốn lấy dữ liệu sau kí tự đặc biệt thứ 2 thì làm như thế nào bạn.( các dòng đều có 2 ** nhưng tổng số kí tự các dòng k giống nhau. thanks

Leave a Comment