Excel 2013 Bài 05 Cách lấy ký tự sau một ký tự bằng find,Len, right, left, midHàm này giúp chúng ta, lấy được vùng dữ liệu sau bất kỳ ký tự nào
– Dùng hàm find tìm ra vị trí ký tự
– Dùng hàm len để đếm tổng số ký tự
– Dùng hàm right để lấy vùng dữ liệu sau ký tự đặc biệt
-Dùng hàm mid để lấy trọn vùng dữ liệu muốn lấy

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “Excel 2013 Bài 05 Cách lấy ký tự sau một ký tự bằng find,Len, right, left, mid

  1. Nghe cái bạn này giảng mà muốn nổi xùng thật ấy mặc dù là bài giảng huong dẫn roi cũng ra kết quả mà à uhm nhiều quá kiểu như chưa nắm chắc làm mình cứ bị lôi theo sự ko chắc đó

Leave a Comment