Excel 2016 – Bài 20. Các hàm tài chính RATE, DB, SLN, NPV – Tin học văn phòngVideo 20 về Excel 2016 căn bản và nâng cao. Bùi Thế Tâm. Nội dung: 1/ Hàm RATE(nper, pmt, pv, fv, type, guess) 2/ Hàm DB(cost, salvage, life, period, month) …

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment