Fix lỗi :Tập tin Excel bị hỏng và không thể mở được (The file is corrupted and cannot be opened)The file is corrupted and cannot be opened
Fix lỗi :Tập tin bị hỏng và không thể mở được
đây là lỗi thường gặp trong excel 2013 và excel 2016

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

1 thought on “Fix lỗi :Tập tin Excel bị hỏng và không thể mở được (The file is corrupted and cannot be opened)

  1. bạn ơi mình có 1 file bị như vậy. nhưng cách trên không khắc phục được. bạn còn cách nào khách không??

Leave a Comment