Gà mái bịp mái dòng ôm đấm gốc – Quá già so với quy địnhMái bịp già nở trong năm 2000, sức khỏe vẫn bình thường, cực ít đẻ, mắt đã lòa, béo nhưng gà không lú lẫn..

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

Leave a Comment