25 thoughts on “Game 7 Viên Ngọc Rồng 3.5

  1. Con gohan là mạnh nhất lun 2 người chơi là đứng 1 chỗ chưởng lên nộ dame to phạm vi rộng

  2. Mày nghĩ cái gì vậy đây là đại chiến anime mà đâu phải game bảy viên ngoc rồng

  3. thằng chó lồn yughioh kia thằng yughioh của mày yếu vl chơi thằng đáy toàn chết ,địt mẹ thằng ngu mày đéo biết nó yếu như thế nào còn kêu thằng ngu

  4. dịt mẹ cái thằng ngu yugiyo kia tao chơi thằng ngu yugi của mày chơi rõ là yếu yeus nhat

  5. địt mẹ thằng son vu pẹt cứt có mày chơi ngu còn bảo người ta chơi ngu son vu ngu hay pẹt cứt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *