34 thoughts on “Game 7 Vien Ngoc Rong Online

  1. hahaha cười và khinh bỉ vào mặt thằng nào kêu cui ra pk nek , sao chưa có đệ :))) méo thấy mới tạo ac à não..

Leave a Comment