Garmin Forerunner 245 Music: You Run, It ThinksBạn chạy. Forerunner® 245 Music tư duy. Đồng hồ thông minh GPS dành cho chạy bộ theo dõi hoạt động chạy bộ và đánh giá tình trạng luyện tập hiện tại của để cho bạn biết bạn đang luyện tập đủ hoặc quá nhiều. Thiết bị cũng lưu trữ lên tới 500 bài hát để nghe mà không cần điện thoại.
Xem thêm:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *