Gia đình 25 người bị dị tật thừa ngón tay, ngón chân (VOA)#VOATIENGVIET
Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Một gia đình ở Ấn Độ bị bệnh nan y tên là ‘polydactyly’ – dị tật thừa ngón.

Người bị dị tật này từ khi sinh ra đã có dư một hay nhiều ngón tay và ngón chân.

Tất cả 25 thành viên trong gia đình có sáu ngón tay trên mỗi bàn tay và bảy đến tám ngón chân trên mỗi bàn chân.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “Gia đình 25 người bị dị tật thừa ngón tay, ngón chân (VOA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *