One thought on “Giải mã chuyên nghiệp Luxman DA-200 gửi bác Vinh – Nghệ An

  1. Bác cho e hỏi con na8005 dùng phần mềm gì để điều khiển trên điện thoại đc ạ của e ko có điều khiển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *